Quy định đổi trả

Được quyền đổi trả trong vòng 14 ngày sau khi mua hàng đối với bất kỳ sản phẩm Ghế Massage Dr.Care.

Đối với các mặt hàng khác sẽ có chính sách đổi trả riêng, bộ phận bán hàng sẽ tư vấn cụ thể trước khi khách hàng quyết định mua.